neurochirurgia, neurofizjologiczne monitorowanie wewnątrzoperacyjne

THIS NEUROSURGICAL SITE IS MULTILINGUAL IN  HOMEPAGE BUT THE WHOLE WEBSITE IS IN ENGLISH

Arabic Chinese Dutch English French German Hindi Italian Japanese Malysian Urdu Polish Portuguese Russian Spanish Turkish
POŚWIĘCAM PAMIĘCI MOJEGO WSPANIAŁEGO NAUCZYCIELA

Neurochirurgia

Niniejsza witryna adresowana jest głównie do słuchaczy uczelni medycznych i neurochirurgów i częściowo nastawiona jest na pokazanie działań operacyjnych i akademickich profesora Munira A. Elias Shawash w ciągu ponad 30 lat. Tutaj neurochirurg może poznać standardy i nowe zmiany w sposobach leczenia paraplegii, guza mózgu, urazów rdzenia kręgowego, urazów głowy, strategii walczenia z bólem, w tym nerwobólu o różnej przyczynie, schorzeń poruszania się. Neurochirurg powinien znaleźć sposób, aby zrozumieć, że doświadczenie jest bardzo ważne w tej dziedzinie – neurochirurgii.  

Neurochirurgia posiada strategie podejmowania decyzji, które w znacznym stopniu uzależnione są od czasu. Zależy to od szybko zmieniającego się statusu pacjenta. Neurochirurg powinien być w stanie zareagować zależnie od danej chwili. Powinien umieć przewidzieć, a przynajmniej wziąć pod uwagę możliwe komplikacje, a także postępować ostrożnie tak, aby zapobiec ich zaostrzeniu się. Dokumentacja wewnątrzoperacyjnego wideo umożliwiła analizowanie i odkrycie z perspektywy czasu niektórych przyczyn komplikacji.

Oto moc monitorowania wewnątrzoperacyjnego w oparciu o kanał IOM ISIS HighLine 32 z wszystkimi dostępnymi parametrami, które mogą zaalarmować rejestry funkcjonowania zanim nie będą one prawdziwą katastrofą oraz podjąć odpowiednie kroki, zanim nie staną się one nieodwracalne.

Neuronarkoza jest podstawą właściwego nawigowania takim monitoringiem tak, aby było to wykonalne i aby możliwe było przeprowadzenie pacjenta poprzez burzę operacji przy zachowaniu marginesów bezpieczeństwa.

Wewnątrzoperacyjna nawigacja morfologiczna przy pomocy BrainLab Skyvision z rezonansem magnetycznym przy zachowaniu najwyższych dostępnych standardów i wszelkich oprogramowań, umacnia chirurga jeszcze bardziej, aby znał i widział wszystkie dane, które umożliwią mu podjęcie właściwych działań.

Pentero-C to nie tylko mikroskop. Daje on neurochirurgowi moc zobaczenia tego, co wcześniej było niewidoczne.

W ciągu ostatnich lat w szpitalu Shmaisani funkcjonuje nawigacja neurofizjologiczna ISIS Inomed Highline 32 kanały oraz BrainLab Suite, która zintegrowana jest z Siemens Skyra 3 tesla fMRI z fibertraking (DTI) i dwunastoma innymi oprogramowaniami Syngo do wewnątrzoperacyjnego monitorowania.

Wskutek wprowadzania nowych technologii pojawiają się nowe możliwości, ale też i nowe problemy. W przypadku większej ilości danych, mamy do czynienia z większą ilością informacji, a wraz z tym mogą poszerzyć się nasze taktyki i opcje. Pomimo tego, pojawią się komplikacje, które wymagać będą zastosowania nowych rozwiązań.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej witryny internetowej, gdzie można uzyskać więcej informacji dotyczących naszej działalności neurochirurgicznej, filmów wideo, sprzętu neurochirurgicznego i innych. Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie są w języku angielskim. Również wszelką korespondencję należy kierować do nas po angielsku.

Kliknij tu, żeby wejść!

neurosurgery

intraoperative
ISIS MER for DBS and Lesioning

Functional Neurosurgery
functionalneuro.surgery
Functionalneurosurgery.net

IOM Sites
iomonitoring.org
operativemonitoring.com

Neurosurgical Sites
neurosurgery.art
neurosurgery.me
neurosurgery.mx
skullbase.surgery

Neurosurgical Encyclopedia
neurosurgicalencyclopedia.org

Neurooncological Sites
acousticschwannoma.com
craniopharyngiomas.com
ependymomas.com
gliomas.info
gliomas.uk
meningiomas.org
neurooncology.me
pinealomas.com
pituitaryadenomas.com 

Neuroanatomical Sites
humanneuroanatomy.com 
microneuroanatomy.com

Neuroanesthesia Sites
neuro-anesthessia.org

Neurobiological Sites
humanneurobiology.com

Neurohistopathological
neurorhistopathology.com

Neuro ICU Site
neuroicu.info

Neuroophthalmological
neuroophthalmology.org

Neurophysiological Sites
humanneurophysiology.com

Neuroradiological Sites
neuroradiology.today

NeuroSience Sites
neuro.science

Neurovascular Sites
vascularneurosurgery.com

Personal Sites
cns.clinic

Spine Surgery Sites
spine.surgery
spondylolisthesis.info
paraplegia.today

Stem Cell Therapy Site
neurostemcell.com


 

Inomed Stockert Neuro N50. A versatile
RF lesion generator and stimulator for
countless applications and many uses


 

Multigen RF lesion generator .